Tietosuojaseloste

Jokipiin Pellava Oy:n tietosuojaseloste 

Päivitetty 11.4.2018 

Jokipiin Pellava Oy:n tietosuojaseloste päivitettiin 19.3.2018. Asiakkaittemme tietosuoja on meille  tärkeää ja haluamme toimia tietosuojaan liittyvissä asioissa mahdollisimman läpinäkyvästi. Olemme  laatineet tietosuojakäytännön, jossa kerrotaan, miten keräämme, käytämme, luovutamme, siirrämme  ja säilytämme asiakkaittemme tietoja. Tutustu tietosuojaselosteeseemme ja kerro meille, jos haluat  lisätietoja. 

Henkilökohtaisten tietojen kerääminen ja käyttö 

Henkilökohtaisia tietoja ovat tiedot, joita voi käyttää yksittäisen henkilön tunnistamiseen tai  yhteyden ottamiseksi henkilöön. Henkilö voi kieltää tietojensa käytön Jokipiin Pellava Oy:lta, mutta  tällöin tuotteiden ja palvelujen käyttö voi vaikeutua merkittävästi, tai osoittautua joissain tilanteissa  mahdottomaksi. 

Jokipiin Pellava Oy kerää ja käsittelee yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ja kuluttaja-asiakkaiden sekä Jokipiin Pellava Oy:n työntekijöiden tietoja.  

Henkilökohtaiset tiedot 

Lemonsoft-järjestelmäämme perustetaan asiakkaalle asiakasnumero järjestelmää varten.  Asiakasnumeron alle tallennetaan yritys-, y-tunnus- ja yhteystiedot, yhteyshenkilön nimi, työsähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat tiedot. Verkkokaupan järjestelmään tallentuu kuluttaja-asiakkaan itse sinne kirjaamat henkilö- ja yhteystiedot. 

Miten käytämme henkilökohtaisia tietoja 

Jokipiin Pellava Oy käyttää asiakkaittensa tietoja Jokipiin Pellava Oy:n ja asiakkaan välisen suhteen  hoitamiseen. Esimerkkejä käyttötarkoituksista: 

  • Jokipiin Pellavan talous- ja tuotantojärjestelmän dokumenttien muodostaminen. Henkilön tunnistaminen asiakaspalvelutilanteissa. 
  • Jokipiin Pellavan ja asiakkaan välistä asiakassuhdetta koskeva tiedottaminen ja markkinointi (BtoB, BtoC). 

Saatamme käyttää henkilökohtaisia tietoja myös Jokipiin Pellava Oy:n sisäisiin tarkoituksiin, kuten  tarkastuksiin, tietojen analysointiin ja tutkimukseen, jotta voimme parantaa tuotteitamme,  palvelujamme ja asiakasviestintäämme. 

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille 

Kolmansilla osapuolilla ei ole pääsyä Jokipiin Pellava Oy:n käyttämiin järjestelmiin tai  tietokantoihin, joissa henkilötietoja käsitellään. Jokipiin Pellava Oy saattaa luovuttaa kumppanille  henkilön yhteystietoja myös asiakaspalvelu- tai muuta viestintää varten. 

Jokipiin Pellava Oy saattaa joutua luovuttamaan henkilökohtaisia tietoja myös lakisääteisesti, joko  oikeustoimiin liittyen tai viranomaisten pyynnöstä. Jokipiin Pellava Oy saattaa luovuttaa  henkilökohtaisia tietoja myös liiketoiminnan uudelleenorganisoinnin, yhdistymisen tai myynnin  yhteydessä em. toimeen liittyvälle kolmannelle osapuolelle.

Henkilökohtaisten tietojen suojaus 

Jokipiin Pellava Oy suhtautuu henkilökohtaisten ja muiden tietojen suojaamiseen vakavasti.  Jokipiin Pellava Oy säilyttää henkilökohtaisia tietoja tietojärjestelmissä, joihin on pääsy erikseen  rajatuilla henkilöillä, ja jotka sijaitsevat fyysisin ja atk-ohjelmien turvatoimin suojatuissa tiloissa. 

Jokipiin Pellava käyttää henkilökohtaisten tietojen siirroissa erillisillä käyttöoikeuksilla suojattuja  järjestelmiä, joiden teknologia estää tietojen tarkastelun siirron aikana. Tietojen siirrossa käytetään  salattuja yhteyksiä, jotka on suojattu esimerkiksi SSL-salauksella. 

Jos henkilö käyttää Jokipiin Pellava Oy:n käyttämiä kolmansien osapuolten tuottamia sosiaalisen  median alustoja, muut alustan käyttäjät pystyvät näkemään henkilön jakamat tiedot ja käyttämään  niitä eri tavoilla hyväkseen. Tällöin henkilö on itse vastuussa jakamastaan henkilötiedosta ja muista  tiedoista. 

Henkilökohtaisten tietojen säilytys 

Jokipiin Pellava Oy säilyttää henkilökohtaiset tiedot EU:n alueella. Säilytämme henkilökohtaisia  tietoja tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä tietosuojakäytännössä kuvatut tarkoitukset, ellei  pidempää säilytysaikaa erikseen edellytetä lakisääteisesti. 

Jokipiin Pellava Oy käyttää sähköpostitiedottamiseen ja sähköpostilistan hallintaan Mediaporras  Oy:n BaseMailer-ohjelmaa. Verkkokauppamme on Vilkas Oy:n ohjelma. 

Henkilö voi pyytää tietojensa poistamista Jokipiin Pellava Oy:n järjestelmistä, jolloin poistamme tai  anonymisoimme tiedot, mikäli se on edellä mainittujen tarpeiden puitteissa mahdollista. Saatamme  hylätä käsittelypyynnön, jos sen toteuttaminen on tarpeetonta tai aiheuttaa kohtuutonta vaivaa, tai  jos käsittely vaarantaa tuotteen tai palvelun tuottamisen asiakkaille. 

Jokipiin Pellava Oy:n sitoutuminen asiakkaittemme tietosuojan turvaamiseen 

Varmistamme, että asiakkaittemme tiedot ovat turvassa kouluttamalla työntekijöitämme tietosuoja ja turvallisuusohjeistuksen noudattamiseen, sekä käyttämällä tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä  käytäntöjä yrityksessämme tehokkaasti. 

Tietosuojaan liittyvät kysymykset 

Jos haluat lisätietoja Jokipiin Pellava Oy:n tietosuojakäytännöstä, tai haluat tehdä henkilötietoihin  liittyvän kyselyn tai muutospyynnön, ota meihin yhteyttä. Vastaamme yhteydenottoosi  mahdollisimman pian. 

Jokipiin Pellava Oy 

Pellavatehtaantie 35 

61280 JOKIPII 

Y-tunnus 0178204-0 

Timo Laurila 

Tietosuojavastaava 

timo.laurila(@)jokipiinpellava.fi